måndag 8 februari 2016

BarkbrödSkulle köpa linser och fick syn på barkbröd i den ekologiska matbutiken. Det var jag förstås tvungen att testa! Helt okej, förutom priset.

Citat ur Johan Ludvig Runeberg epos Högt bland Saarijärvis moar
Efter flera års missväxt tappar Paavos fru modet. 
 
Bondmoran: Paavo, Paavo, olycksfödde gubbe, låt oss dö, ty Gud har oss förskjutit.
Bonden: Herren prövar blott, han ej förskjuter. Blanda du till dubbelt bark i brödet, jag vill gräva dubbelt större diken, men av Herren vill jag vänta växten

Så kommer då den efterlängtade goda skörden:

Bonden: Kvinna, kvinna, den blott tål att prövas, som en nödställd nästa ej förskjuter. Blanda du till hälften bark i brödet, ty förfrusen står vår grannes åker!